III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Biopolimery – źródło nowych materiałów Skip to main content
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka

– problem współczesnego społeczeństwa

15 listopada 2019 roku w ECOTECH-COMPLEX UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin) odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa. W wydarzeniu wzięło udział ponad 55 osób reprezentujących 25 jednostek naukowych w Polsce.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr hab. n. med. Brygidy Kwiatkowskiej, prof. NIGRiR (Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher) pt. Mikroorganizmy w chorobach reumatycznych – przyjaciele czy wrogowie? Drugim Gościem Honorowym była dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), która zaprezentowała temat pt. Reaktywne zapalenia stawów – w przeszłości i obecnie.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów na temat chorób zakaźnych pasożytniczych, na jakie narażony jest człowiek.  Konferencję zwieńczyła dyskusja uczestników odnośnie zaprezentowanych prac oraz całościowe podsumowanie wydarzenia. Konferencja przyczyniła się do aktualizacji wiedzy, promocji nauki i integracji środowiska naukowego.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR (Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher);
 • dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS (Katedra Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej);
 • dr n. med. Agnieszka Bartoszek (Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowi-skowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie);
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska (Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie);
 • dr hab. n. med. Paweł Kalinowski (Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie);
 • dr Magdalena Mizerska-Kowalska (Katedra Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej);
 • dr n. med. Łukasz Pilarz (Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach);
 • dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak (Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie);
 • dr Jerzy Ziętek (Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

Komitet Organizacyjny:

 • Ewelina Chodźko
 • Kamil Maciąg
 • Monika Maciąg
 • Marcin Szklarczyk
 • Magdalena Śliwa
 • Alicja Danielewska
 • Daria Ciszewska
 • Aleksandra Surma
 • Joanna Jędrzejewska

Patronat Honorowy:

 • Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk,
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne,
 • Klaster Lubelska Medycyna,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Patronat Medialny: