Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Biopolimery – źródło nowych materiałów Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka

– problem współczesnego społeczeństwa

Listopadowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa jest już przeszłością. Ponad 40 wyjątkowych uczestników zgromadziło się podczas obrad w Inkubatorze Przedsiębiorczości – Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w dniu 16 listopada 2017 r. Prelegenci reprezentowali 12 różnych jednostek naukowych z całej Polski.

Gościem Honorowym Konferencji był dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, który wygłosił wykład pod tytułem: „Szczepienia ochronne jako metoda profilaktyki chorób zakaźnych”.

Zaprezentowane tematy obejmowały zagadnienia chorób zakaźnych i pasożytniczych, które dotykają współczesnego społeczeństwa i mają bezpośredni wpływ na jakość zdrowia i życia jednostek.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Piotr Listos, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej