IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Biopolimery – źródło nowych materiałów Skip to main content
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka

– problem współczesnego społeczeństwa

6 listopada 2020 roku online odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa. W wydarzeniu wzięło udział ponad 15 osób reprezentujących różne jednostki naukowe w Polsce.

Konferencję otworzyły wykłady inauguracyjne Gości Honorowych:

 • Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska– Katedra Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Tytuł wystąpienia: Jakie wirusy zagrażają nam w najbliższej przyszłości?
 • dr hab. n. biol. Anna Biedunkiewicz– Katedra Mikrobiologii i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tytuł wystąpienia: Problemy sanitarno-epidemiologiczne obecności grzybów potencjalnie chorobotwórczych w wodach kąpieliskowych

 • dr n. farm. Agnieszka Grzegorczyk– Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Choroby zakaźne a immunoprofilaktyka

 • prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka– Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Nobel medyczny 2015

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów na temat chorób zakaźnych i pasożytniczych, z jakimi zmaga się współczesne społeczeństwo. Konferencja umożliwiła wymianę poglądów oraz doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne specjalizacje i jednostki naukowe.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. n. biol. Anna Biedunkiewicz,Katedra Mikrobiologii i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka,Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. n. med. Joanna Krzowska-Firych, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, Katedra Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr n. med. Agnieszka Bartoszek, Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. farm. Agnieszka Grzegorczyk,Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. o zdr. Mariola Janiszewska,Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Magdalena Mizerska-Kowalska,Zakład Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr n. med., dr n. prawn. Łukasz Pilarz, Oddział Otolaryngologii, Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. w Gliwicach

Komitet Organizacyjny:
Ewelina Chodźko
Alicja Danielewska
Monika Iwaniuk
Joanna Jędrzejewska
Kinga Kalbarczyk
Kamil Maciąg
Monika Maciąg
Izabela Mołdoch-Mendoń
Aleksandra Nurzyńska
Marcin Szklarczyk
Paulina Szymczyk
Kamila Talarek

Patronat Honorowy:
– Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk,
– Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
– Polskie Towarzystwo Higieniczne,
– Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
– Wydawnictwo TYGIEL.

Patronat Medialny:
– Portal biotechnologia.pl,
– Portal MedTube,
– Portal medinwestycje.pl,
– TV Student.