V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Biopolimery – źródło nowych materiałów Skip to main content
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka

– problem współczesnego społeczeństwa

19 listopada 2021 roku odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Tematyka Konferencji, koncentrująca się wokół powszechnie dostrzeganego problemu chorób zakaźnych wzbudziła duże zainteresowanie, co znalazło swoje przełożenie na wysoką frekwencję osób zgłoszonych do udziału w obradach. Konferencję rozpoczęto od sesji plenarnej Gości Honorowych, w ramach której uczestnicy wysłuchali trzech wystąpień: dr hab. Małgorzaty Dmitryjuk (Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab. n. med. Joanny Krzowskiej-Firych (Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki) oraz dr Magdaleny Mizerskiej-Kowalskiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Następnym punktem spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali swoje prace badawcze i przeglądowe w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

  • dr hab. Małgorzata Dmitryjuk – Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tytuł wystąpienia: Choroby odkleszczowe – wektory, zagrożenia, profilaktyka

  • dr hab. n. med. Joanna Krzowska-Firych – Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Tytuł wystąpienia: Droga od objawu do rozpoznania w chorobach zakaźnych

  • dr Magdalena Mizerska-Kowalska – Zakład Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Tytuł wystąpienia: Czy szczepienia ochronne są potrzebne? – lekcja historii

 

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

- dr hab. Małgorzata Dmitryjuk (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

- dr hab. n. med. Joanna Krzowska-Firych (Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki)

- dr hab. n. med. Ewa Jolanta Majda-Stanisławska (Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

- dr n. o zdr. Mariola Janiszewska (Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

- dr Magdalena Mizerska-Kowalska (Zakład Wirusologii i Immunologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

- dr n. o zdr. Katarzyna Pawlikowska-Łagód (Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)